200916 A.C.E (에이스), 볼수록 떨리는 소년미 가득! – RNX tv

가수 A.C.E (에이스 / 준, 동훈, 와우, 김병관, 찬)가 16일 오후 경기도 고양시 일산동구 MBC 드림센터에서 열린 MBC M ‘쇼 챔피언’ 일정 참석 차 들어서고 있다. [고양(경기)=RNX뉴스] 김용덕 기자

A.C.E. (Jun, Dong-hoon, Wow, Kim Byung-kwan, Chan) enters the MBC M ‘Show Champion’ schedule at MBC Dream Center in Ilsan-dong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, on the afternoon of September 16.

A.C.E(Jun,東勳,Wow,金炳寬,陳)於16日下午在京畿道高陽市一山洞MBC夢想中心,進入MBC M’Show Champion’日程。

A.C.E. (Jun, Dong-hoon, Wow, Kim Byung-kwan, Chan) tham gia lịch trình ‘Show Champion’ của MBC M tại MBC Dream Center ở Ilsan-dong-gu, thành phố Goyang, Gyeonggi-do vào chiều ngày 16 tháng 9.

A.C.E. (Jun, Dong-hoon, Wow, Kim Byung-kwan, Chan) เข้าไปในตาราง MBC M ‘Show Champion’ ที่ MBC Dream Center ใน Ilsan-dong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do ในช่วงบ่ายของวันที่ 16 กันยายน

A.O.W. Kim Yu-na memasuki jadwal ‘Myeon Soo-dong’ MBC, sebuah Pusat Daewoo-dong, Kota Goesan, Provinsi Gyeonggi-do pada tanggal 16 Mei.

A.C.E. (Jun, Dong-hoon, Wow, Kim Byung-kwan, Chan) entre à l’horaire du MBC M ‘Show Champion’ au MBC Dream Center à Ilsan-dong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, l’après-midi du 16 septembre.

А (полный капрал по имени Ким Чен 찬н) вступит в расписание МBC МBC в Dream Center города Илсан, Кояси, 16 апреля.

L’Ayeo (Yeonghoon Waw Kim Hospital Chan) sta entrando nel programma del MBC MBC M Championship Center nel distretto di Ilsan-dong, provincia di Gyeonggi, il 16 pomeriggio.

#A_C_E #에이스 #쇼챔피언 #준 #동훈 #와우 #김병관 #찬 #MBC드림센터

‘RNX news / tv’ 유투브채널 구독하세요! ☞ https://goo.gl/Gxm9Nd

NEWS의 또 다른 시작 ‘RNX news / tv’ ☞ https://www.rnx.kr/

[RNX news / tv] : [copyrightⓒ RNX news/tv 무단전재 & 재배포 금지]
.
※ RNX news / tv
◈ https://www.rnx.kr
◈ https://twitter.com/rnx_tv
◈ e-mail : rnx2301@hanmail.net (취재 및 보도 요청)

원본 바로가기

9 comments

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here